RİSKİ AZALTIN,
REKABETİVERİMLİLİĞİİSTİKRARIREKABETİ ARTIRIN

Bir işletmenin veya kuruluşun yerel, ulusal veya sektörel düzenlemelere uygun bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak, işletmenizin itibarını artırmak ve rekabet avantajı sağlamak için

ÖNEMLİ BİR ADIMDIR  

Mevzuata uyum RİSK YÖNETİMİ VE FİNANSAL İSTİKRARI sağlayarak işletmenizi büyütür.

GÖREVİMİZ NEDİR?

UZMAN DANIŞMANLARIMIZLA;

Uyum danışmanlarımız, bir işletmenin veya kuruluşun belirli standartlara, yasal düzenlemelere veya sektörel gerekliliklere uyum sağlamasına yardımcı olan profesyonellerdir.

  1. Mevzuat Analizi: Uyum danışmanları, işletmenin faaliyet gösterdiği sektördeki yerel, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeleri analiz eder. Bu düzenlemeleri anlamak ve takip etmek, işletmenin mevzuata uyumunu sağlamak için temel bir adımdır.
  2. Değerlendirme ve Denetim: İşletmenin mevcut durumunu değerlendirir ve mevzuata uyum düzeyini belirler. Bu değerlendirme genellikle mevzuat açısından potansiyel eksiklikleri, riskleri ve gereksinimleri belirlemeyi içerir.
  3. Politika ve Prosedür Geliştirme: İşletmeye, mevzuata uyum sağlamak için gerekli politika ve prosedürleri oluşturmak veya mevcut olanları güncellemek konusunda rehberlik eder. Bu, işletmenin belirli standartlara uygun bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak için önemlidir.
  4. Eğitim: Çalışanlara ve yöneticilere mevzuata uyum konusunda eğitim verir. Bu eğitim, mevzuata uyumlu davranışları benimsemelerine, bilgi sahibi olmalarına ve gereksinimlere uygun hareket etmelerine yardımcı olur.
  5. İzleme ve Güncelleme: Uyum danışmanları, işletmenin sürekli olarak mevzuata uyumlu olmasını sağlamak için izleme ve güncelleme süreçlerini yönetir. Yasal değişikliklere, sektörel güncellemelere ve diğer değişikliklere hızlı bir şekilde adapte olmak önemlidir.
  6. Risk Yönetimi: Potansiyel yasal riskleri belirler ve işletmeye bu riskleri yönetme konusunda stratejiler önerir. Bu, işletmenin olası hukuki sorunlardan korunmasına yardımcı olabilir.
  7. Denetimlere Hazırlık: İlgili düzenleyici kurumların gerçekleştirebileceği denetimlere hazırlanmak ve bu denetimleri başarıyla geçmek için işletmeyi yönlendirir.
  8. Raporlama: İlgili paydaşlar ve yönetim için düzenli olarak mevzuata uyumla ilgili raporlar hazırlar. Bu raporlar, işletmenin mevzuata uyum düzeyini gösterir ve geliştirme alanlarını belirler.

Uyum danışmanlarının görevleri, işletmenin faaliyet gösterdiği sektör, mevzuat yapısı ve spesifik ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, uyum danışmanları işletmelerin etik ve yasal standartlara uyumlu bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olur.

Mevzuata uyumlu bir işletme, müşterilere, tedarikçilere ve yatırımcılara güven verir.

Eğitim

Çalışanları mevzuata uyum konusunda eğitmek.

Denetim ve İzleme

İşletmenin mevzuata uyumunu düzenli olarak denetlemek ve izlemek

Çevresel Sürdürülebilirlik

Çevresel düzenlemelere uygun bir işletme politikası oluşturma

Politika ve Prosedür Geliştirme

İşletme için uygun politika ve prosedürleri oluşturmak veya güncellemek.

İtibar ve Marka Değeri

Mevzuata uyumlu hareket etmek, işletmenin itibarını ve marka değerini artıracak girişimlerde bulunmada yol gösterici olmak

KHİTLE – Güvenilir Yol Arkadaşınız